Цени без ДДС  на водоснабдителни и канализационни услуги предоставяни от “ВиК” ООД – гр. Враца утвърдени с  Решение № Ц-32 от 30.12.2022г. на КЕВР


№ по ред

Наименование на услугата

Мярка

Стойност без ДДС

ДДС

Цена с ДДС  

1

Цена на услугата доставяне на вода на потребителите

лв./m3

2.296

 

 

2

Цена на услугата доставяне на вода с непитейни качества

лв./m3

2.252

 

 

3

Цена на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор

лв./m3

0.239

 

 

4

Цена на услугата отвеждане на отпадъчни води на потребителите

лв./m3

0.390

 

 

5

Цена на услугата пречистване на отпадъчните води:

 

 

 

 

 

5.1 – за битови и приравнени към тях потребители

лв./m3

0.597

 

 

 

5.2 – за промишлени и др. стопански потребители при:

 

 

 

 

 

5.2.1 – степен на замърсяване 1

лв./m3

0.914

 

 

 

5.2.2 – степен на замърсяване 2

лв./m3

0.976

 

 

 

5.2.3 – степен на замърсяване 3

лв./m3

1.207

 

 

 

Ценоразпис на услуги предоставяни от "Водоснабдяване и Канализация" ООД - гр.Враца в сила от 16.11.2022г.
           

№ по ред

Наименование на услугата

Мярка

Стойност без ДДС

ДДС

Цена с ДДС

1.

Изпращане на уведомление с обратна разписка

лв.

6,00

1,20

7,20

2.

Работа с вибротрамбовка

лв./ч.

43,33

8,67

52,00

3.

Работа с потопяема помпа

лв./ч.

27,50

5,50

33,00

4.

Работа с къртица до    50мм

лв./м. 

лв./час 

72,50

133.33

14,50

26.67

87,00

160.00

5.

Работа с къртица до

125мм.

лв./м.

лв./час

72,50

145.00

14,50

29.00

87,00

174.00

6.

Пломбиране на водомер на холендъра

лв.

6,00

1,20

7,20

7.

Проверка и отчет на водомер на място по искане на потребителя

7.1 в жилищни сгради с до 10 апартамента;

 

лв.

7,25

1,45

8,70

7.2 в жилищни сгради с 11 до 20 апартамента;

 

лв.

6,00

1,20

7,20

7.3 в жилищни сгради с над 20 апартамента.

лв.

5,00

1,00

6,00

8.

Демонтаж на водомер по искане на потребителя

лв.

36,67

7,33

44,00

9.

Последващ монтаж на водомер по искане на потребителя

лв.

36,67

7,33

44,00

10.

Прекъсване с багер на водопроводно  отклонение

лв.

120,00

44,00

144,00

11.

Възстановяване на прекъснато с багер водопроводно отклонение

лв.

204,17

40,83

245,00

12.

Възстановяване на прекъснато канализационно отклонение на потребителя

лв.

420,00

84,00

504,00

13.

Работа с дизелов електрожен

лв./ч.

54,17

10,83

65,00

14.

Демонтаж на водомер за ремонт или проверка

лв.

20,00

4,00

24,00

15.

Монтаж на водомер след ремонт или проверка с поставяне на  пломба на холендъра

лв.

26,67

5,33

32,00

16.

Демонтаж на СК ½ и ¾ цола

лв.

20.00

4.00

24.00

17.

Монтаж на СК ½ и ¾ цола

лв.

20.00

4.00

24.00

18.

Демонтаж на СК 1 цол и над 1цол

лв.

20,00

4,00

24,00

19.

Монтаж на СК 1цол и над 1цол

лв.

20,00

4,00

24,00

20.

Ръчно отпушване и почистване на уличен отток

лв.

108,33

21,67

130,00

21.

Ръчно почистване на ревизионна шахта

лв.

108,33

21,67

130,00

22.

Почистване на вертикални щрангове с електрическа машина

лв./ч.

72,50

14,50

87,00

23.

Прекъсване на водоподаването с пломба на СК по искане на потребителя

лв.

36,67

7,33

44,00

24.

Последващо възстановяване на водоподаването по искане на на потребителя

лв.

36,67

7,33

44,00

25.

Копиране на чертежи

лв./кв.м.

43,33

8,67

52,00

26.

Направа на заварки на полиетилен с висока плътност:

 

до Ф 90

лв./бр.

19,20

3,84

23,04

 

до Ф110

лв./бр.

24,00

4,80

28,80

 

до Ф125

лв./бр.

26,50

5,30

31,80

 

до Ф140

лв./бр.

30,00

6,00

36,00

 

до Ф160

лв./бр.

36,00

7,20

43,20

 

до Ф180

лв./бр.

41,00

8,20

49,20

 

до Ф200

лв./бр.

45,00

9,00

54,00

 

до Ф225

лв./бр.

47,00

9,40

56,40

 

до Ф250

лв./бр.

56,00

11,20

67,20

 

до Ф280

лв./бр.

60,00

12,00

72,00

 

до Ф315

лв./бр.

65,00

13,00

78,00

Заб.

При направа на по-малко от 8/осем/ заварки транспортните разходи са за сметка на клиента

лв./км.

2,50

0,50

3,00

27.

Отдаване под наем на заседателна зала

лв./ч.

72,50

14,50

87,00

28.

Възстановяване на прекъснато на водомерния възел водопроводно отклонение

лв.

40,00

8.00

48,00

29.

Продажба на нов водомер за топла вода, 3/4ц. с радиомодул за дистанционно отчитоне, с вкл. монтаж и пломба

лв.

176,67

35,33

212,00

30.

Продажба на нов водомер за топла вода, 3/4ц.  без радиомодул за дистанционно отчитане, с вкл. монтаж и пломба

лв.

51,67

10,33

62,00

31.

Продажба на нов радиомодул за водомер-за топла и студена вода

лв.

125,00

25,00

150,00

32.

Продажба на нов едноструен водомер за студена вода 1/2ц, 2,5куб.м./ч. с включен монтаж и пломба

лв.

46,67

9,33

56,00

33.

Продажба на нов едноструен водомер за студена вода 3/4ц., 4куб.м./ч. с включен монтаж и пломба

лв.

51,67

10,33

62,00

34.

Продажба на нов многоструен водомер за студена вода 3/4ц., 4куб.м./ч. с включен монтаж и пломба

лв.

83,33

16,67

100,00

35.

Продажба на нов многоструен водомер за студена вода 1ц., 6,3куб.м./ч. с включен монтаж и пломба

лв.

155,00

31,00

186,00

36.

Продажба на нов многоструен водомер за студена вода 1 1/4ц., 10куб.м./ч. с включен монтаж и пломба

лв.

163,33

32,67

196,00

37.

Продажба на нов многоструен водомер за студена вода 1 1/2ц., 16куб.м./ч. с включен монтаж и пломба

лв.

258,33

51,67

310,00

38.

Продажба на нов магнитно-индуктивен водомер за студена вода 1/2ц., 2,5куб.м./ч. с включен монтаж и пломба

лв.

285,00

57,00

342,00

39.

Продажба на нов магнитно-индуктивен водомер за студена вода 3/4ц., 4куб.м./ч. с включен монтаж и пломба

лв.

310,00

62,00

372,00

40

Продажба на нов магнитно-индуктивен водомер за студена вода 1ц., 6,3куб.м./ч. с включен монтаж и пломба

лв.

325,00

65,00

390,00

41.

Продажба на нов магнитно-индуктивен водомер за студена вода 1 1/4ц., 10куб.м./ч. с включен монтаж и пломба

лв.

350,00

70,00

420,00

42.

Продажба на нов магнитно-индуктивен водомер за студена вода 1 1/2ц., 16куб.м./ч. с включен монтаж и пломба

лв.

400,00

80,00

480,00

43.

Продажба на нов волтманов водомер за студена вода ф40 с включен монтаж и пломба

лв.

600,00

120,00

720,00

44.

Продажба на нов волтманов водомер за студена вода ф50 с включен монтаж и пломба

лв.

600,00

120,00

720,00

45.

Продажба на нов волтманов водомер за студена вода ф65 с включен монтаж и пломба

лв.

630,00

126,00

756,00

46.

Продажба на нов волтманов водомер за студена вода ф80 с включен монтаж и пломба

лв.

720,00

144,00

864,00

47.

Продажба на нов волтманов водомер за студена вода ф100 с включен монтаж и пломба

лв.

780,00

156,00

936,00

48.

Продажба на нов волтманов водомер за студена вода ф125 с включен монтаж и пломба

лв.

1050,00

210,00

1260,00

49.

Продажба на нов волтманов водомер за студена вода ф150 с включен монтаж и пломба

лв.

1470,00

294,00

1764,00

50.

Продажба на нов волтманов водомер за студена вода ф200 с включен монтаж и пломба

лв.

1800,00

360,00

2160,00

51.

Продажба на нов волтманов водомер за студена вода ф250 с включен монтаж и пломба

лв.

3000,00

600,00

3600,00

52.

Продажба на нов волтманов водомер за студена вода ф300 с включен монтаж и пломба

лв.

3750,00

750,00

4500,00

53.

Продажба на нов волтманов водомер за студена вода с интегриран радиомодул ф40

лв.

760,00

152,00

912,00

54.

Продажба на нов волтманов водомер за студена вода с интегриран радиомодул ф50

лв.

760,00

152,00

912,00

55.

Продажба на нов волтманов водомер за студена вода с интегриран радиомодул ф65

лв.

790,00

158,00

948,00

56.

Продажба на нов волтманов водомер за студена вода с интегриран радиомодул ф80

лв.

900,00

180,00

1080,00

57.

Продажба на нов волтманов водомер за студена вода с интегриран радиомодул ф100

лв.

960,00

192,00

1152,00

58.

Продажба на нов волтманов водомер за студена вода с интегриран радиомодул ф125

лв.

1300,00

260,00

1560,00

59.

Продажба на нов волтманов водомер за студена вода с интегриран радиомодул ф150

лв.

1810,00

362,00

2172,00

60.

Продажба на нов волтманов водомер за студена вода с интегриран радиомодул ф200

лв.

2300,00

460,00

2760,00

61.

Продажба на нов волтманов водомер за студена вода с интегриран радиомодул ф250

лв.

3700,00

740,00

4440,00

62.

Продажба на нов волтманов водомер за студена вода с интегриран радиомодул ф300

лв.

4650,00

930,00

5580,00

63.

Продажба на нов комбиниран водомер ф50 с включен монтаж и пломба

лв.

1950,00

390,00

2340,00

64.

Продажба на нов комбиниран водомер ф65 с включен монтаж и пломба

лв.

2100,00

420,00

2540,00

65.

Продажба на нов комбиниран водомер ф80 с включен монтаж и пломба

лв.

2300,00

460,00

2760,00

66.

Продажба на нов комбиниран водомер ф100 с включен монтаж и пломба

лв.

2450,00

490,00

2940,00

67.

Продажба на телескопична шахта с водомер

лв.

420,00

84,00

504,00

68.

Продахба на телескопична шахта-25мм, h 565/860

лв.

240,00

48,00

288,00

69.

Продажба на телескопична шахта-32мм, h 565/860

лв.

290,00

58,00

348,00

70.

Продажба на телескопична шахта-25мм, h 770/940

лв.

400,00

80,00

480,00

71.

Издаване на справка по искане на потребителите извън случаите на общите условия/за 1бр.стр./

лв./за първа стр

12,50

2,50

15,00

В помощ на нашите клиенти: