Цени на услуги предлагани от ВиК ООД гр. Враца в сила от 17.06.2024г.

№ 

Наименование на услугата

Мярка

Стойност без ДДС

ДДС

Цена с ДДС

1.

Изпращане на уведомление с обратна разписка

лв.

6,00

1,20

7,20

2.

Работа с вибротрамбовка

лв./ч.

43,33

8,67

52,00

3.

Работа с потопяема помпа

лв./ч.

27,50

5,50

33,00

4.

Работа с къртица до 50мм

лв./м. 

лв./час  

72,50

133.33

14,50

26.67

87,00

160.00

5.

Работа с къртица до125мм

лв./м.

лв./час

72,50

145.00

14,50

29.00

87,00

174.00

6.

Пломбиране на водомер на холендъра

лв.

6,00

1,20

7,20

7. Проверка и отчет на водомер на място по искане на потребителя
  в жилищни сгради с до 10 ап. лв. 7,25 1,45 8,70
  в жилищни сгради с 11 до 20 ап. лв. 6.00 1.20 7.20
  в жилищни сгради с над 20 ап. лв. 5.00 1.00 6.00

8.

Демонтаж на водомер по искане на потребителя

лв.

36,67

7,33

44,00

9.

Последващ монтаж на водомер по искане на потребителя

лв.

36,67

7,33

44,00

10.

Прекъсване с багер на вод. отклонение

лв.

120,00

44,00

144,00

11.

възст.на прекъснато с багер вод. отклонение

лв.

204,17

40,83

245,00

12.

възст.на прекъснато канализационно отклонение на потребителя

лв.

420,00

84,00

504,00

13.

Работа с дизелов електрожен

лв./ч.

54,17

10,83

65,00

14, Демонтаж на водомер      
  до ¾ ц. за ремонт или проверка лв. 20,00 4,00 24,00
  над ¾ ц. за ремонт или проверка лв. 60,00 12,00 72,00
15. Монтаж на водомер      
  до ¾ ц. след ремонт или проверка с поставяне на  пломба на холендъра лв. 26,67 5,33 32,00
  Монтаж на водомер над ¾ ц. след ремонт или проверка с поставяне на пломба на холендъра лв. 80,01 15,99 96,00

16.

Демонтаж на СК ½ и ¾ цола

лв.

20.00

4.00

24.00

17.

Монтаж на СК ½ и ¾ цола

лв.

20.00

4.00

24.00

18.

Демонтаж на СК 1 цол и над 1цол

лв.

20,00

4,00

24,00

19.

Монтаж на СК 1цол и над 1цол

лв.

20,00

4,00

24,00

20.

Ръчно отпушване и почистване на уличен отток

лв.

108,33

21,67

130,00

21.

Ръчно почистване на ревизионна шахта

лв.

108,33

21,67

130,00

22.

Почистване на вертикални щрангове с електрическа машина

лв./ч.

72,50

14,50

87,00

23.

Прекъсване на водоподаването с пломба на СК по искане на потребителя

лв.

36,67

7,33

44,00

24.

Последващо възст.на водоподаването по искане на на потребителя

лв.

36,67

7,33

44,00

25.

Копиране на чертежи

лв./кв.м.

43,33

8,67

52,00

26. Направа на заварки на полиетилен с висока плътност:

 

до Ф 90

лв./бр.

26,00

5,20

31,20

 

до Ф110

лв./бр.

32,00

6,40

38,40

 

до Ф125

лв./бр.

35,00

7,00

42,00

 

до Ф140

лв./бр.

39,00

7,80

46,80

 

до Ф160

лв./бр.

47,00

9,40

56,40

 

до Ф180

лв./бр.

54,00

10,80

64,80

 

до Ф200

лв./бр.

59,00

11,80

70,80

 

до Ф225

лв./бр.

65,00

13,00

78,00

 

до Ф250

лв./бр.

72,00

14,40

86,40

 

до Ф280

лв./бр.

78,00

15,60

93,60

 

до Ф315

лв./бр.

85,00

17,00

102,00

Заб.

Транспортните разходи са за сметка на клиента

лв./км.

2,50

0,50

3,00

27.

Отдаване под наем на заседателна зала

лв./ч.

72,50

14,50

87,00

28.

възст.на прекъснато на водомерния възел вод. отклонение

лв.

40,00

8.00

48,00

29.

Продажба нов водомер за топла вода, 3/4ц. с радиомодул за дист. отчитне, с вкл. монтаж и пломба

лв.

176,67

35,33

212,00

30.

Продажба нов водомер за топла вода, 3/4ц.  без радиомодул за дист. отчитане, с вкл. монтаж и пломба

лв.

51,67

10,33

62,00

31.

Продажба нов радиомодул за водомер-за топла и ст. вода

лв.

134,17

26,83

161,00

32.

Продажба едноструен водомер ст. вода1/2ц,2,5куб.м./ч. вкл. монтаж пломба

Elek To SL1/2ц,2,5куб.м./ч. вкл.монтаж пломба

.лв

46,67

 

122,50

9,33

 

24,50

56,00

 

147,00

33.

Продажба нов едноструен водомер за ст. вода 3/4ц., 4куб.м./ч. с вкл. монтаж и пломба

Elek To SL3/4ц,4куб.м./ч. вкл.монтаж пломба

лв.

51,67

 

128,33

10,33

 

25,67

62,00

 

154,00

34.

Продажба нов многоструен водомер за ст. вода 3/4ц., 4куб.м./ч. с вкл. монтаж и пломба

лв.

93,33

18,67

112,00

35.

Продажба нов многоструен водомер за ст. вода 1ц., 6,3куб.м./ч. вкл. монтаж и пломба

лв.

190,00

38,00

228,00

36.

Продажба нов многоструен водомер за ст. вода 1 1/4ц., 10куб.м./ч. с вкл.монтаж и пломба

лв.

204,17

40,83

245,00

37.

Продажба нов многоструен водомер за ст. вода 1 1/2ц., 16куб.м./ч. с вкл.монтаж и пломба

лв.

316,67

63,33

380,00

38.

Продажба нов магнитно-индуктивен водомер за ст. вода 1/2ц., 2,5куб.м./ч. с вкл.монтаж и пломба

лв.

285,00

57,00

342,00

39.

Продажба нов магнитно-индуктивен водомер за ст. вода 3/4ц., 4куб.м./ч. с вкл.монтаж и пломба

лв.

310,00

62,00

372,00

40

Продажба нов магнитно-индуктивен водомер за ст. вода 1ц., 6,3куб.м./ч. с вкл.монтаж и пломба

лв.

465,00

93,00

558,00

41.

Продажба нов магнитно-индуктивен водомер за ст. вода 1 1/4ц., 10куб.м./ч. с вкл.монтаж и пломба

лв.

545,00

109,00

654,00

42.

Продажба нов магнитно-индуктивен водомер за ст. вода 1 1/2ц., 16куб.м./ч. с вкл.монтаж и пломба

лв.

650,00

130,00

780,00

43.

Продажба нов волтманов водомер за ст. вода ф40 с вкл.монтаж и пломба

лв.

666,67

133,33

800,00

44.

Продажба нов волтманов водомер за ст. вода ф50 с вкл.монтаж и пломба

лв.

666,67

133,33

800,00

45.

Продажба нов волтманов водомер за ст. вода ф65 с вкл.монтаж и пломба

лв.

725,00

145,00

870,00

46.

Продажба нов волтманов водомер за ст. вода ф80 с вкл.монтаж и пломба

лв.

890,00

178,00

1068,00

47.

Продажба нов волтманов водомер за ст. вода ф100 с вкл.монтаж и пломба

лв.

1005,00

201,00

1206,00

48.

Продажба нов волтманов водомер за ст. вода ф125 с вкл.монтаж и пломба

лв.

1727,50

345,50

2073,00

49.

Продажба нов волтманов водомер за ст. вода ф150 с вкл.монтаж и пломба

лв.

2125,00

425,00

2550,00

50.

Продажба нов волтманов водомер за ст. вода ф200 с вкл.монтаж и пломба

лв.

2480,00

496,00

2976,00

51.

Продажба нов волтманов водомер за ст. вода ф250 с вкл.монтаж и пломба

лв.

4575,00

915,00

5490,00

52.

Продажба нов волтманов водомер за ст. вода ф300 с вкл.монтаж и пломба

лв.

5040,00

1008,0

6048,00

53.

Продажба нов волтманов водомер за ст. вода с интегриран радиомодул ф40

лв.

760,00

152,00

912,00

54.

Продажба нов волтманов водомер за ст. вода с интегриран радиомодул ф50

лв.

760,00

152,00

912,00

55.

Продажба нов волтманов водомер за ст. вода с интегриран радиомодул ф65

лв.

790,00

158,00

948,00

56.

Продажба нов волтманов водомер за ст. вода с интегриран радиомодул ф80

лв.

900,00

180,00

1080,00

57.

Продажба нов волтманов водомер за ст. вода с интегриран радиомодул ф100

лв.

960,00

192,00

1152,00

58.

Продажба нов волтманов водомер за ст. вода с интегриран радиомодул ф125

лв.

1300,00

260,00

1560,00

59.

Продажба нов волтманов водомер за ст. вода с интегриран радиомодул ф150

лв.

1900,00

380,00

2280,00

60.

Продажба нов волтманов водомер за ст. вода с интегриран радиомодул ф200

лв.

2300,00

460,00

2760,00

61.

Продажба нов волтманов водомер за ст. вода с интегриран радиомодул ф250

лв.

3800,00

760,00

4560,00

62.

Продажба нов волтманов водомер за ст. вода с интегриран радиомодул ф300

лв.

4650,00

930,00

5580,00

63.

Продажба ултразвуков водомер с интегриран радио модул ф50

лв.

2350,00

470,00

2820,00

64.

Продажба ултразвуков водомер с интегриран радио модул ф65

лв.

2600,00

520,00

3120,00

65.

Продажба ултразвуков водомер с интегриран радио модул ф80

лв.

2700,00

540,00

3240,00

66.

Продажба ултразвуков водомер с интегриран радио модул ф100

лв.

2850,00

570,00

3420,00

67.

Продажба нов комб. водомер ф50 с интегриран радио модул и вкл.монтаж и пломба

лв.

2550,00

510,00

3060,00

68.

Продажба нов комб. водомер ф65 с интегриран радио модул и вкл.монтаж и пломба

лв.

2800,00

560,00

3360,00

69.

Продажба нов комб. водомер ф80 с интегриран радио модул и  вкл.монтаж и пломба

лв.

2800,00

560,00

3360,00

70.

Продажба нов комб. водомер ф100 с интегриран радио модул и  вкл.монтаж и пломба

лв.

2900,00

580,00

3480,00

71.

Продажба комб. водомер ф50

лв.

2250,00

450,00

2700,00

72.

Продажба комб. водомер ф65

лв.

2400,00

480,00

2880,00

73.

Продажба комб. водомер ф80

лв.

2400,00

480,00

2880,00

74.

Продажба комб. водомер ф100

лв.

2450,00

490,00

2940,00

75.

Продажба радио модул за директен монтаж за едноструйни водомери

лв.

80,00

16,00

96,00

76.

Продажба радио модул за директен монтаж за многоструйни водомери

лв.

135,00

27,00

162,00

77.

Продажба радио модул за индиректен монтаж

лв.

180,00

36,00

216,00

78. Продажба импулсен извод за волтманов водомер лв. 220,00 44,00 264,00
79. Изготвяне на документи за осиг. стаж,  осиг. доход и кат. труд за периоди след 01.01.2000г. лв./бр. 20,00 4,00 24,00
80. Продажба гейтуей концентратор лв. 8400,00 1680,00 10080,00
81. Продажба импулсен извод за комб. водомер лв. 220,00 44,00 264,00

82.

Продажба междинно радио устройство

лв.

2800,00

560,00

3360,00

83.

Продажба телескопична шахта с водомер

лв.

420,00

84,00

504,00

84. Продажба телескопична шахта-25мм, h 565/860 лв. 240,00 48,00 288,00
85. Продажба телескопична шахта-32мм, h 565/860 лв.лв. 290,00 58,00 348,00

86.

Продажба телескопична шахта-25мм, h 770/940

лв.

400,00

80,00

480,00

87. Издаване на справка по искане на потребителите извън случаите на общите условия /за 1бр.стр./
  за първа стр. лв. 12,50 2,50 15,00
  за следваща стр. лв. 6,00 1,20 7,20
88. Третиране на отпадъчни води от септични ями лв./куб.м. 6,00 1,20 7,20
89. Комплексна услуга      
  Демонтаж на инд.водомер, проверка, монтаж и пломбиране лв. 80,00 16,00 96,00
  Демонтаж на водомер СВО до 3/4ц., проверка, монтаж и пломбиране лв. 80,00 16,00 96,00
  Демонтаж на водомер СВО над 3/4ц.,проверка, монтаж и пломбиране лв. 240,00 48,00 288,00

В помощ на нашите клиенти: