Самоотчет на водомер

Вашите показания ще се предават на инкасатора за контрол. За водомери, които са след общ водомер важи следното:

ВниманиеСамоотчета можете да направите до 24 часа след часа и датата на отчета на общия водомер от инкасатора(чл. 39, ал. 2, т.1 от Наредба 4/14.09.2004 на МРРБ). Моля обърнете внимание, че ще се вземат предвид само показания, подадени при това условие. Носите отговорност за верността на подадените от вас данни. При последващи евентуални жалби от ваши съседи, показанията, които сте подавали по този начин ще се имат предвид.Може да видите графиците за инкасиране от залепените обяви в жилищните входове или от тук

От самоотчет през Интернет можете да се възползвате само, ако водомерът ви е изряден, отчетен от инкасатора по време на последния отчет. Максималният срок, в който е възможно инкасатор да не отчита уреда, е шестмесечен (т.е. поне два пъти годишно ще трябва да осигурявате достъп).

Моля, попълнете внимателно полетата, за да можете да направите самоотчета:

Полетата отбелязани с "*" са задължителни!

Напишете сбора на числата 3 и 7:

В помощ на нашите клиенти: