Бланка-декларация за солидарност с наемателя

PDF документ

Бланка-декларация за удостоверяване правото на собственост

PDF документ

Бланка-декларация-електронни фактури

PDF документ

Бланка-договор за предоставяне на услуги ВиК – ФЛ

PDF документ

Бланка-договор за предоставяне на услуги ВиК – ЮЛ

PDF документ

Бланка-заявление за временно преустановяване на водоподаването

PDF документ

Бланка-заявление за възстановяване на водоподаването

PDF документ

Бланка-заявление за проучване и други

PDF документ

Бланка-предварителен договор – присъединяване към ВиК

PDF документ

 

В помощ на нашите клиенти: