Информация за инвестиционно предложение: „ Изграждане на канализационен профил 27 с PP тръби DNI/D 300  и дължина 274 м, ул. Ломска, гр. Бяла Слатина“

PDF Документ
Инвестиционно предложение канализация на ул.Роза, гр. Мездра PDF Документ
Инвестиционно предложение канализация ул. К. Буюклийски, гр.Враца PDF Документ
Инвестиционно предложение събаряне метантанкове ПСОВ PDF Документ
Обява канализация СК Хр. Ботев Враца PDF Документ
Обява водопровод Челна с. Лютаджик PDF Документ
Обява ИН водопровод   Черна Горно Озирово
Обява ИН водопровод от Черна Лютаджик

 

В помощ на нашите клиенти: