ВиК Авария

Спряно Водоподаване

Временно е преустановено водоподаването на територията на село Оходен

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че в следствие на високи подпочвени води се е компрометирал водоизточник захранващ с.Оходен. Временно е преустановено водоподаването на територията на селото. За жителите са подсигурени 3 бр. цистерни с вода за битови нужди и минерална вода за питейни. Дружеството работи по пускане на нов водоизточник, който да бъде включен към водопреносната мрежа на с.Оходен.

 

Тел.: 092 66 11 19

Моб.Тел.: 0889 316 774В помощ на нашите клиенти: