Изпълнение на мерки за Информация и комуникация

Пазарни консултации:„Изпълнение на мерки за Информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“

Провеждане на пазарна консултация за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка съобразно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Покана – Публикувано на 22.08.2019г.

Техническа-спецификация–  Публикувано на 22.08.2019г.

Образец на ценово предложение – Публикувано на 22.08.2019г.

оферта – Публикувано на 16.09.2019г.В помощ на нашите клиенти: