Събаряне и разрушаване на 4 броя метантанкове

Пазарни консултации: „Събаряне и разрушаване на 4 броя метантанкове, разположени на територията на ПСОВ Враца“

Покана – Публикувана на 02.08.2019г.

Приложение №1

Приложение № 2 

Ценова оферта – Публикувана на 14.08.2019В помощ на нашите клиенти: