Изграждане на ВиК инфраструктура

Пазарни консултации: „Организация и управление на проект: Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Покана – Публикувана на 30.07.2019г.

Техническа спецификация – Публикувана на 30.07.2019г.

Образец на ценово предложение – Публикувано на 30.07.2019г.

Оферти – Публикивано на 12.08.2019г.

Протокол – Публикивано на 12.08.2019г.

Решение – Публикивано на 12.08.2019г.В помощ на нашите клиенти: