Съобщение

Съобщение

Във връзка с публикувани материали в медийното пространство, касаещи засегнат газопровод на фирма „Аресгаз“, в следствие на което е избухнал пожар и са нанесени щети на пътната настилка и на близката светофарна уредба, следва да уточним следното.
Фирмата изпълнител на строителните дейности не е подизпълнител на ВиК Враца, а изпълнител на договор по Оперативна програма Околна среда, свързан с подмяна на водопроводната мрежа на територията на гр.Враца. Фирмата е работила съгласно одобрен проект, като същият е съгласуван с всички дружества притежаващи подземни комуникации, включително и с „ Аресгаз“. Хоризонталния сондаж е изпълнен стриктно от строителната фирма, съгласно одобрения проект.
В рамките на днешния ден компроментираната асфалтова настилка ще бъде възстановена от фирмата изпълнител на строителните дейности.Последни три новини:

В помощ на нашите клиенти: