Процедура 00330-2014-0004

Публикувано на 04.06.2014 г.

На 04.06.2014 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на горива за МПС, за нуждите на ВиК гр. Враца. Решение за откриване на процедура_ID 607065 - Публикувано на 04.06.2014 г. Обявление_ID 607062 - Публикувано на 04.06.2014 г. Агенция по обществени поръчки Решение за промяна_ID 607277 - Публикувано на 05.06.2014 г. Протокол № 1 - Публикуван на 09.07.2014 г. Писмо съгл. чл. 68 ал. 11 т. 2а - Публикувано на 09.07.2014 г. Съобщение за отваряна на ценово предложение за обособени позиции № 1,2,3,4,5,6 и 8 - Публикувано на 09.07.2014 г. Протокол № 2 - Публикувано на 10.07.2014 г. Съобщение за отваряне на ценово предложение по обособена позиция № 9- Публикувано на 10.07.2014 г. Протокол № 3 - Публикувано на 14.07.2014 г. Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 14.07.2014 г. Решение за прекратяване на процедура_ ID 615304 - Публикувано на 15.07.2014 г. Договор_Косаня № 90 - Публикувано на 25.07.2014 г. Информация за сключен Договор_Косаня_ID 617764 - Публикувано на 01.08.2014 г. Договор_Петрол № 92 - Публикувано на 30.07.2014 г. Информация за сключен Договор_Петрол_ID 618427 - Публикувано на 07.08.2015 г. Информация за изпълнен договор Косаня - 684335 - Публикувано на 25.08.2015 г. Информация за изпълнен договор Петрол - 684353 - Публикувано на 25.08.2015 г.В помощ на нашите клиенти: