Процедура 00330-2014-0005

Публикувано на 06.06.2014 г.

На 06.06.2014 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на полиетиленови тръби за питейна вода, полиетиленови корегейторни тръби за канализация и полиетиленови свръзки за тях" Решение за откриване на процедура_ID 607492 - Публикувано на 06.06.2014 г. Обявление_ID 607491 - Публикувано на 06.06.2014 г. Агенция по обществени поръчки Разяснение съгл. чл. 29_02.07.14 - Публикувано на 02.07.2014 г. Протокол № 1 - Публикувано на 22.07.2014 г. Протокол № 2 - Публикувано на 29.07.2014 г. Съобщение за отваряне на ценово предложение_29.07.14 - Публикувано на 29.07.2014 г. Протокол № 3 - Публикувано на 30.07.2014 г. Решение за определяне на изпълнител_01.08.14 - Публикувано на 01.08.2014 г. Договор № 99_25.08.14 - Публикувано на 25.08.2014 г. Обявление за възложена поръчка_ID 620887 - Публикувано на 26.08.2014 г. Информация за изпълнен договор_806389 - Публикувано на 21.09.2017г.  В помощ на нашите клиенти: