Процедура 00330-2014-0006

Публикувано на 15.07.2014 г.

На 15.07.2014 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка за договаряне без обявление с предмет : "Доставка на горива на МПС на ВиК ООД гр. Враца в Община Хайредин. Решение за откриване на процедура_ID 615361 - Публикувано на 15.07.2014 г. Покана за участие в договаряне_16.07.14 - Публикувано на 16.07.2014 г. Агенция по обществени поръчки Протокол_22.07.14 - Публикувано на 22.07.2014 г. Доклад_31.07.14 - Публикувано на 31.07.2014 г. Решение за определяне на изпълнител_117_31.07.14 - Публикувано на 31.07.2014 г. Договор № 91_01.08.14 - Публикувано на 01.08.2014 г. Информация за сключен Договор_ID 618444 - Публикувано на 07.08.2014 г. Информ.за изпълнен дог. 684702 - Публикувано на 27.08.2015 г.В помощ на нашите клиенти: