Информация съгласно чл.22б, ал.2, т.9

Публикувано на 01.10.2014 г.

През месец септември не са освобождавани гаранции за участие в процедури по обществени поръчки.В помощ на нашите клиенти: