Публино състезание - 00330-2020-0023 - “ Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии по ВиК мрежата"

Публикувано на 11.06.2020 г.

Агенция по обществените поръчки

Решение_982708 - Публикувано на 11.06.2020г.

Обявление_982712 - Публикувано на 11.06.2020г.

Документация - Публикувано на 11.06.2020г.

Договор - проект - Публикувано на 11.06.2020г.

Образци - Публикувано на 11.06.2020г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 02.12.2020г.

Протокол № 1 - Публикувано на 15.01.2021г.

Протокол № 2 - Публикувано на 15.01.2021г.

Решение № 6 - Публикувано на 15.01.2021г.

Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 17.02.2021г.

Договор с приложения  - Публикувано на 17.02.2021г.

Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 13.02.2024г.В помощ на нашите клиенти: