Открита процедура - 00330-2020-0021 - „Избор на доставчик на нетно количество активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“

Публикувано на 10.06.2020 г.

Агенция по обществените поръчки

Решение_982002 - Публикувано на 15.06.2020г.

Обявление_982004 - Публикувано на 15.06.2020г.

Документация - Публикувано на 15.06.2020г.

ЕЕДОП - Публикувано на 15.06.2020г.

Протокол № 1 - Публикуван на 11.11.2020г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 26.11.2020г.

Протокол № 2 - Публикувано на 22.12.2020г.

Протокол № 3 - Публикувано на 22.12.2020г.

Доклад - Публикувано на 22.12.2020г.

Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 22.12.2020г.

Договор и приложения - Публикувано на 22.02.2021г.

Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 22.02.2021г.

Обявление за изменение - Публикувано на 24.06.2021г.

Обявление за приключване на договор - Публикувано на 01.09.2021г.В помощ на нашите клиенти: