Открита процедура - 00330-2020-0017 - ”Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД -Враца – Довеждащ водопровод от НР 13 000 м3 до НР 6 200 м3“

Публикувано на 15.04.2020 г.

Решение_981268 - Публикувано на 11.06.2020г. Обявление_981269 - Публикувано на 11.06.2020г. Документация - Публикувано на 11.06.2020г. Изисквания на възложителя - Публикувано на 11.06.2020г. Договор - проект - Публикувано на 11.06.2020г. Мотиви - Публикувано на 11.06.2020г. Образци - Публикувано на 11.06.2020г. Идеен проект DOV.VOD 13000-6200 - rev 05 Съобщение за отваряне на ценови предложения Протокол № 1 - Публикувано на 11.02.2021г. Протокол № 2 - Публикувано на 11.02.2021г. Доклад - Публикувано на 11.02.2021г. Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 11.02.2021г. Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 15.04.2021г. Оферта - Публикувано на 15.04.2021г. Договор - Публикувано на 15.04.2021г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 30.01.2022г.В помощ на нашите клиенти: