Публино състезание - 00330-2020-0016 - Доставка на спирателна арматура - спирателни кранове, пожарни хидранти , тротоарни спирателни кранове и въздушници"

Публикувано на 05.06.2020 г.

Агенция по обществените поръчки Решение_980988 - Публикувано на 05.06.2020г. Обявление_980990 - Публикувано на 05.06.2020г. Документация - Публикувано на 05.06.2020г. Договор - проект - Публикувано на 05.06.2020г. Образци - Публикувано на 05.06.2020г. Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 09.07.2020г. Протокол № 1 - Публикувано на 23.07.2020г. Протокол № 2 - Публикувано на 23.07.2020г. Протокол № 3 - Публикувано на 23.07.2020г. Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 23.07.2020г. Обявление за възложена поръчка_991411 - Публикувано на 19.08.2020г. Договор № 118 - Публикувано на 19.08.2020г. Ценово предложение - Публикувано на 19.08.2020г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 07.09.2023г.В помощ на нашите клиенти: