Публично състезание - 00330-2020-0014 - “Услуга по изготвянена документация за издаване на разрешителни за водовземане за питейно-битови цели“

Публикувано на 04.06.2020 г.

Агенция по обществените поръчки Решение_980564 - Публикувано на 04.06.2020г. Обявление_980583 - Публикувано на 04.06.2020г. Документация - Публикувано на 04.06.2020г. Техническа спецификация - Публикувано на 04.06.2020г. Образци - Публикувано на 04.06.2020г. Договор проект - Публикувано на 04.06.2020г. Протокол № 2 - Публикувано на 07.07.2020г. Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 17.07.2020г. Протокол № 1 - Публикувано на 13.08.2020г. Протокол № 3 - Публикувано на 13.08.2020г. Протокол № 4 - Публикувано на 13.08.2020г. Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 13.08.2020г. Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 16.09.2020г. Договор № 129 - Публикувано на 16.09.2020г. Техническо и ценово предложение - Публикувано на 16.09.2020г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 23.09.2022г.В помощ на нашите клиенти: