Процедура 00330-2014-0007

Публикувано на 15.07.2014 г.

Процедура по договаряне без обявление по ЗОП № 00330-2014-0007

Информация за преписката Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца Номер: 00330-2014-0007 Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП Описание: Доставка на горива за моторните превозни средства на ВиК ООД гр. Враца в община Оряхово ID 615368 Решение Изпратен на:15.07.2014 г. Публикуван на:15.07.2014 г. Решение ID_615368 - публикувано на 15.07.2014 г. Покана за участие в договаряне_16.07.14 - публикувана на 16.07.2014 г. Доклад и Протокол от договаряне - публикуван на 01.08.2014г. Решение за определяне на изпълнител - публикувано на 06.08.2014г. Договор - публикуван на 20.08.2014г. Информация за сключен договор - публикувана на 25.08.2014г. Към Агенция по обществени поръчки Информ. за изпълнен договор 684717 - Публикувано 27.08.2015 г.В помощ на нашите клиенти: