Публично състезание – 00330-2020-0012 – “Строителни и монтажни работи на водоеми, експлоатирани от “В и К” ООД гр.Враца”

Публикувано на 01.06.2020 г.

Решение_979904 - Публикувано на 01.06.2020г. Обявление_979906 - Публикувано на 01.06.2020г. Документация - Публикувано на 01.06.2020г. Образци - Публикувано на 01.06.2020г. Агенция по обществените поръчки Решение за прекратяване на процедура - Публикувано на 08.03.2024г. Обявление за възложена поръчка - публикувано на 01.04.2024г.В помощ на нашите клиенти: