Публично състезание - 00330-2020-0011 - Инженеринг (проектиране,авторски надзор и строителство) по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Враца - ПСОВ, по две обособени позиции"

Публикувано на 27.05.2020 г.

Решение_975053 - Публикувано на 27.05.2020г.

Обявление_979057 - Публикувано на 27.05.2020г.

Документация - Публикувано на 27.05.2020г.

Проект на договор - Публикувано на 27.05.2020г.

Мотиви - Публикувано на 27.05.2020г.

Изисквания и образци обособена позиция № 1- Публикувано на 27.05.2020г.

Изисквания и образци обособена позиция № 2 - Публикувано на 27.05.2020г.

Агенция по обществените поръчки

Писмено разяснение № 1 - Публикувано на 12.06.2020г.

Протокол № 1- Публикувано на 14.05.2021г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 21.05.2021г.

Протокол № 2 - Публикувано на 27.05.2021г.

Решение № 94- Публикувано на 27.05.2021г.

Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 03.08.2021г.

Техническо предложение ОП 1_1__2 - Публикувано на 03.08.2021г.

Техническо предложение OP 2 - Публикувано на 03.08.2021г.

Ценови параметри - ОП 1 - Публикувано на 03.08.2021г.

Ценово предложение ОП 2 - Публикувано на 03.08.2021г.

Договор № 19 - Публикувано на 03.08.2021г.

Договор № 20 - Публикувано на 03.08.2021г.

Обявление за изменение ПСОВ - Публикувано на 05.04.2023г.

Обявление за изменение ОП 2 ПСОВ - Публикувано на 06.04.2023г.В помощ на нашите клиенти: