Обобщена информация по чл.230,ал.1,т.7 от ЗОП

Публикувано на 31.03.2020 г.

Обобщена информация по чл.230,ал.1,т.7 от ЗОП - Публикувана на 31.03.2020г.В помощ на нашите клиенти: