Процедура 00330-2014-0008

Публикувано на 21.07.2014 г.

Информация за преписката Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца Номер: 00330-2014-0008 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Поръчката е за избор на доставчик на нетно количество активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение за 3 бр. обекта и за ниско напрежение за 50бр. обекта, подробно посочени в Приложение №1 към Тръжната документация. За изпълнението на поръчката се определя само един изпълнител. 616024 Решение Reshenie_ID_616024 - публикувано на 21.07.2014 г. 616082 Обявление за поръчка - специални сектори (Директива 2004/17/ЕО) Obqwlenie_ID_616082 - публикувано на 21.07.2014 г. 616297 Решение за промяна Reshenie_promqna_ID_616297 - публикувано на 22.07.2014 г. Връзка към Агенцията по обществени поръчки Razqsnenie_18.08 - публикувано на 18.08.2014г prilogenie_razqsnenie - публикувано на 18.08.2014г tovarovi grafici -  публикувано на 18.08.2014г Razqsnenie_26.08 - публикувано на 26.08.2014г На 12.09.2014г е публикувано следното съобщение: Отваряне на ценови предложения Ценовите предложения по процедурата ще бъдат отворени при условията на чл.68, ал.3 на 16.09.2014г (вторник) от 14:00 часа в сградата на ВиК ООД гр. Враца, ул. "Ал. Стамболийски" № 2, ет.4, Заседателна зала. На 24.09.2014г е публикуван следният документ: Reshenie_el.energy На 14.10.2014г. са публикувани следните документи: Garanciq_uchastie_Enerdgy Supply Garanciq_uchastie_Enerdgy MT Garanciq_uchastie_Enemona Договор № 138_24.11.14 - Публикувано на 24.11.2014 г. Информация за сключен Договор_635316 - Публикувано на 27.11.2014 г. Информ. за изпълнен договор_704037 - Публикувано на 22.12.2015 г.  В помощ на нашите клиенти: