Открита процедура - 00330-2020-0007 - "Доставка на тръби, фитинфи и фасонни части за нуждите на "В и К" ООД гр.Враца"

Публикувано на 16.03.2020 г.

Решение_965578 - Публикувано на 19.03.2020г.

Обявление_965580 - Публикувано на 19.03.2020г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я -  Публикувано на 19.03.2020г.

Техническа спецификация - ОП № 1 - Публикувано на 19.03.2020г.

Техническа спецификация - ОП № 2 - Публикувано на 19.03.2020г.

Образци - Публикувано на 19.03.2020г.

Съобщение - Публикувано на 21.04.2020г.

Решение за одобряване на обявление за изменеие или допълнителна информация - Публикувано на 04.05.2020г.

Протокол № 2 - Публикувано на 08.07.2020г.

Съобщение за отваряне на ценови параметри - Публикувано на 16.09.2020г.

Протокол № 1 - Публикувано на 09.10.2020г.

Протокол № 3 - Публикувано на 09.10.2020г.

Протокол № 4 - Публикувано на 09.10.2020г.

Доклад - Публикувано на 09.10.2020г.

Решение № 198 - Публикувано на 09.10.2020г.

Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 30.11.2020г.

Договор № 143 - Публикувано на 30.11.2020г.

Договор № 148 - Публикувано на 30.11.2020г.

Техническо предложение ОП 1 - Публикувано на 30.11.2020г.

Техническо предложение ОП № 2 - Публикувано на 30.11.2020г.

Ценово предложение ОП № 1 - Публикувано на 30.11.2020г.

Ценово предложение ОП № 2 - Публикувано на 30.11.2020г.

Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 24.11.2023г.В помощ на нашите клиенти: