Публично състезание - 00330-2020-0005 - "Доставка на инертни материали-трошен камък 0/63"

Публикувано на 02.03.2020 г.

Решение_962883 - Публикувано на 02.03.2020г. Обявление_962890 - Публикувано на 02.03.2020г. Документация - Публикувано на 02.03.2020г. Техническа спецификация - Публикувано на 02.03.2020г. Образци - Публикувано на 02.03.2020г. Агенция по обществени поръчки Съобщение за отваряне на ценови параметри - Публикувано на 25.03.2020г. Протокол № 1 - Публикувано на 05.05.2020г. Протокол № 2 - Публикувано на 05.05.2020г. Решение за избор на изпълнител - Публикувано на 05.05.2020г. Договор № 90 - Публикувано на 02.07.2020г. Техническо предложение - Публикувано на 02.07.2020г. Цвново предложение - Публикувано на 02.07.2020г. Обявление за възложолена поръчка_986406 - Публикувано на 02.07.2020г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 16.06.2023г.В помощ на нашите клиенти: