Прякодоговаряне - 00330-2020-0003 - "Доставка на горива за нуждите на "В и К" ООД гр.Враца"

Публикувано на 19.02.2020 г.

Решение за откриване на процедура - Публикувано на 19.02.2020г. Договор № 57 - Публикувано на 13.04.2020г. Обявление_972209 - Публикувано на 13.04.2020г. Договор № 58 - Публикувано на 21.04.2020г. Обявление за възложена поръчка_973012 - Публикувано на 21.04.2020г. Договор № 59 - Публикувано на 21.04.2020г. Обявление за възложена поръчка_973249 - Публикувано на 21.04.2020г. Договор № 65 - Публикувано на 27.04.2020г. Обявление за възложена поръчка_974145 - Публикувано на 27.04.2020г. Обявление за възложена поръчка_974145 - Публикувано на 27.04.2020г. Договор № 68 - Публикувано на 05.05.2020г. Обявление за възложена поръчка_975716 - Публикувано на 05.05.2020г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 22.08.2022г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 24.08.2022г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 25.08.2022г Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 30.08.2022г Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 30.08.2022г Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 30.08.2022г Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 30.08.2022гВ помощ на нашите клиенти: