СОО № 1 - "Избор на изпълнител за транспортиране на инертни материали"

Публикувано на 07.02.2020 г.

Обява за събиране на оферти - Публикувано на 07.02.2020г. Техническа спецификация - Публикувано на 07.02.2020г. Образци - Публикувано на 07.02.2020г. Информация за публикувана в профила на купувача информация_9096246 - Публикувано на 07.02.2020г. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти - Публикувано  на 17.02.2020г. Протокол - Публикувано на 28.02.2020г. Договор № 66 - Публикувано на 16.04.2020г Техническо и ценово предложение - Публикувано на 16.04.2020г.В помощ на нашите клиенти: