Публично състезание 00330-2020-0002 - "Извънгаранционно обслужване на помпи, собственост на "В и К" ООД - Враца"

Публикувано на 03.02.2020 г.

Решение_958388 - Публикувано на 05.02.2020г. Обявление_958397 - Публикувано на 05.02.2020г. Документация - Публикувано на 05.02.2020г. Техническа спецификация - Публикувано на 05.02.2020г. Образци - Публикувано на 05.02.2020г. Агенция по обществени поръчки Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 02.03.2020г. Протокол № 1 - Публикувано на 07.05.2020г. Протокол № 2 - Публикувано на 07.05.2020г. Протокол № 3 - Публикувано  на 07.05.2020г. Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 07.05.2020г. Договор № 85 - Публикувано на 20.06.2020г. Договор № 86 - Публикувано на 20.06.2020г. Техническо предложение ОП № 1 - Публикувано на 20.06.2020г. Техническо предложение ОП № 2 - Публикувано на 20.06.2020г. Ценово предложение ОП № 1 - Публикувано на 20.06.2020г. Ценово предложение ОП № 2 - Публикувано на 20.06.2020г. Обявление за възложена поръчка_985079 - Публикувано на 20.06.2020г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 17.06.2022г.В помощ на нашите клиенти: