Открита процедура – 00330-2019-0013 - „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктурата на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“ – водопроводна и канализационна мрежа, по четири обособени позиции”

Публикувано на 23.12.2019 г.

Решение_951388 - Публикувано на 27.12.2019г.

Обявление_951292 - Публикувано на 27.12.2019г.

Изисквания на възложителя - Публикувано на 27.12.2019г.

Документация - Публикувано на 27.12.2019г.

Проект на договор - Публикувано на 27.12.2019г.

Мотиви по чл.231,ал.5 от ЗОП - Публикувано на 27.12.2019г.

Образци - Публикувано на 27.12.2019г.

Агенция по обществени поръчки

Писмено разяснение № 1 - Публикувано 10.01.2020г.

Писмено разяснение № 2 - Публикувано 10.01.2020г.

Решение за одобряване на обявление за изменеие или допълнителна информация - Публикувано на 13.01.2020г.

Документация 2 - Публикувано на 13.01.2020г.

Приложение към офертата - Публикувано на 13.01.2020г.

Писмено разяснение № 3 - Публикувано на 16.01.2020г.

Писмено разяснение 4 - Публикувано на 24.01.2020г.

Писмено разяснение 5- Публикувано на 31.01.2020г.

Писмено разяснение № 6 - Публикувано на 07.02.2020г.

Писмено разяснение № 7 - Публикувано на 07.02.2020г.

Писмено разяснение 8 - Публикувано на 11.02.2020г.

Писмено разяснение 9 - Публикувано на 11.02.2020г.

Писмено разяснение 10 - Публикувано на 14.02.2020г.

Писмено разяснение 11 - Публикувано на 14.02.2020г.

Писмено разяснение 12 - Публикувано на 14.02.2020г.

Покана за удължаване валидност на оферти- Публикувано на 01.09.2020г.

Протокол № 1 - Публикувано на 01.09.2020г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 16.12.2020г.

Протокол № 2 - Публикувано на 06.01.2021г.

Протокол № 3 - Публикувано на 06.01.2021г.

Доклад - Публикувано на 06.01.2021г.

Решение № 1 от 06.01.2021г. - Публикувано на 06.01.2021г.

Обявление за възложена поръчка_1009078 - Публикувано на 15.03.2021г.

Договор ОП 1 - Публикувано на 15.03.2021г.

Техническо предложение ОП 1 - Публикувано на 15.03.2021г.

Ценово предложение ОП 1 - Публикувано на 15.03.2021г.

Техническо предложение ОП 2 - Публикувано на 15.03.2021г.

Договор ОП 2 - Публикувано на 15.03.2021г.

Ценово предложение ОП 2 - Публикувано на 15.03.2021г.

Договор ОП 4 - Публикувано на 15.03.2021г.

Техническо предложение ОП 4 - Публикувано на 15.03.2021г.

Ценово предложение ОП 4 - Публикувано на 15.03.2021г.

Обявление за възложена поръчка ОП 3 - Публикувано на 21.06.2021г.

Договор ОП 3 - Публикувано на 21.06.2021г.

Договор подизпълнител - Публикувано на 21.06.2021г.

Ценово предложение ОП 3 - Публикувано на 21.06.2021г.

Техническо предложение ОП 3_Part1Part2_Part3 - Публикувано на 21.06.2021г.

Обявление за изменение - Публикувано на 03.04.2023г.

Обявление за изменение - Публикувано на 06.04.2023г.

Обявление за изменение - Публикувано на 03.04.2023г.

Обявление за изменение ОП 2 - Публикувано на 10.04.2023г.

Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 08.01.2024г.

Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 15.01.2024г.В помощ на нашите клиенти: