Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки на ВиК ООД гр. Враца

Публикувано на 01.10.2014 г.

ВП за възлагане на ОП  В помощ на нашите клиенти: