Събиране на оферти с обява № 5/2019г. "Доставка на железен трихлорид /ферихлорид/ за нуждите на "В и К" ООД - Враца"

Публикувано на 14.11.2019 г.

Обява за събиране на оферти - Публикувано на 14.11.2019г. Техническа-спецификация - Публикувано на 14.11.2019г. Образец-на-оферта - Публикувано на 14.11.2019г. Договор-проект - Публикувано на 14.11.2019г. Декларации-Образец - Публикувано на 14.11.2019г. Информация за публикувана обява - Публикувано на 14.11.2019г. Агенция по обществените поръчки Протокол - Публикувано на 13.12.2019г. Договор № 11 - Публикувано на 21.01.2020г. Техническо и ценово предложение - Публикувано на 21.01.2020г.В помощ на нашите клиенти: