Процедура 00330-2014-0010

Публикувано на 10.10.2014 г.

На 10.10.2014г. е открита следната открита процедура по ЗОП: „Доставка на трошен камък – фракция 0/63 за пътно строителство и пълнежи” Reshenie_ID 628152 - Публикувано на 10.10.2014г. Obqvlenie_ID 628153 - Публикувано на 10.10.2014г. документация за участие-фракция 2014 - Публикувана на 10.10.2014г. Към Агенцията по обществени поръчки Протокол № 1 - Публикуван на 10.11.2014г. На 11.11.2014г е публикувано следното съобщение: Ценовото предложение по процедурата ще се отвори на 14.11.2014г от 15:00часа в Заседателна зала, ет.4, административна сграда, ул. "Ал. Стамболийски" № 2 при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Протокол № 2 - Публикуван на 20.11.2014г. Решение за избор на изпълнител - Публикувано на 20.11.2014 г. Договор № 147_01.12.14 - Публикувано на 01.12.2014 г. 7. Информация за сключен Договор_03.12.14 - Публикувано на 03.12.2014 г. Обявление за приключване на дог. за ОП_762929 - Публикувано на 15.12.2016 г.  В помощ на нашите клиенти: