Пряко договаряне – 00330-2019-0009 – “Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа, при продажба на ел. енергия за обекти на “ВиК” ООД Враца

Публикувано на 09.10.2019 г.

Решение_937866 - Публикувано на 09.10.2019г. Обекти - Публикувано на 09.10.2019г. Агенция по обществени поръчки Обявление за възложена поръчка_952349 - Публикувано на 03.01.2020г. Договор № 150 - Публикувано на 03.01.2020г. Договор № 151 - Публикувано на 03.01.2020г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 29.12.2020г.В помощ на нашите клиенти: