Открита процедура – 00330-2019-0008 – „Избор на доставчик на нетно количество активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“

Публикувано на 20.09.2019 г.

Решение_934722 - Публикувано на 24.09.2019г. Обявление_934727 - Публикувано на 24.09.2019г. Документация- Публикувано на 24.09.2019г. espd-request Агенция по обществени поръчки Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация_937490 - Публикувано на 10.10.2019г. Документация 2 - Публикувана на 10.10.2019г. Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 29.11.2019г. Протокол № 1 - Публикувано на 16.12.2019г. Протокол № 2 - Публикувано на 16.12.2019г. Протокол № 3 - Публикувано на 16.12.2019г. Протокол № 4 - Публикувано на 16.12.2019г. Доклад - Публикувано на 16.12.2019г. Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 16.12.2019г. Договор № 19 - Публикувано на 31.01.2020г. Техническо предложение - Публикувано на 31.01.2020г. Ценово предложение - Публикувано на 31.01.2020г. Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 31.01.2020г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 04.03.2021г.В помощ на нашите клиенти: