Публично състезание 00330-2019-0006 - "Доставка на роботизирана система за безизкопно почистване на канализационни мрежи"

Публикувано на 09.08.2019 г.

На 09.08.2019г. е открито Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на роботизирана система за безизкопно почистване на канализационни мрежи". Решение_927227 - Публикувано на 09.08.2019г. Обявление_927228 - Публикувано на 09.08.2019г. Документация - Публикувано на 09.08.2019г. ЕЕДОП - Публикувано на 09.08.2019г. Агенция по обществените поръчки Покана за потвърждаване валидност на оферти - 24.03.2020г. Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 26.05.2020г. Протокол № 1 - Публикувано на 24.07.2020г. Протокол № 2 - Публикувано на 24.07.2020г. Протокол № 3 - Публикувано на 24.07.2020г. Протокол № 4 - Публикувано на 24.07.2020г. Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 24.07.2020г. Обявление за възложена обществена поръчка - Публикувано на 04.09.2020г. Договор № 121 - Публикувано на 04.09.2020г. Техническо предложение - Публикувано на 04.09.2020г. Ценово предложение - Публикувано на 04.09.2020г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 08.09.2020г.В помощ на нашите клиенти: