Пряко договаряне 00330-2019-0003 "Извънгаранционно обслужване на техника на "ВиК" ООД Враца"

Публикувано на 09.04.2019 г.

Решение_906595 - Публикувано на 09.04.2019г. Покана - Публикувано на 09.04.2019г. Протокол № 1 - Публикувано на 15.04.2019г. Доклад - Публикувано на 15.04.2019г. Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 15.04.2019г. Обявление за възложена поръчка_9209830 - Публикувано на 02.05.2019г. Договор № 84 - Публикувано на 02.05.2019г. Техническо предложение ОП 1 - Публикувано на 02.05.2019г. Ценово предложение ОП 1 - Публикувано на 02.05.2019г. Договор № 85 - Публикувано на 02.05.2019г. Техническо предложение ОП 2 - Публикувано на 02.05.2019г. Ценово предложение ОП 2 - Публикувано на 02.05.2019г. Обявление за изпълнен договор_978325 - Публикувано на 21.05.2020г. Обявление за изпълнен договор_980641 - Публикувано на 04.06.2020г.В помощ на нашите клиенти: