Договаряне без предварителна покана за участие – 00330-2018-0011 – „Избор на доставчик на нетно количество електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“

Публикувано на 27.11.2018 г.

На 27.11.2018 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Избор на доставчик на нетно количество електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“. Решение за откриване на процедура_880542 - Публикувано на 27.11.2018г. Договор № 207 - Публикувано на 14.12.2018г. Обявление за възложена поръчка_882852 -Публикувано на 14.12.2018г. Обявление за изменение - Публикувано на 01.03.2019г. Становище - Публикувано на 17.04.2019 Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 29.01.2020г.  В помощ на нашите клиенти: