Събиране на оферти с обява № 9/2018г. “Извършване на лабораторни услуги – анализи на проби от питейни води”

Публикувано на 25.10.2018 г.

На 25.10.2018г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Извършване на лабораторни услуги – анализи на проби от питейни води”. Обява за събиране на оферти - Публикувано на 25.10.2018г. Техническа спецификация - Публикувано на 25.10.2018г. Образец оферта - Публикувано на 25.10.2018г. Договор-проект - Публикувано на 25.10.2018г. Декларации - Образци - Публикувано на 25.10.2018г. Информация за публикувана обява_9082385 - Публикувано на 25.10.2018г. Информация за удължаване на срока - Публикувано на 01.11.2018г. Протокол № 1 - Публикувано на 08.11.2018г. Договор № 222 - Публикувано на 27.12.2018г. Техническо и Ценово предложение - Публикувано на 27.12.2018г.В помощ на нашите клиенти: