Публично състезание - 00330-2018-0010 - "Застрахователни услуги"

Публикувано на 28.09.2018 г.

На 28.09.2018 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Застрахователни услуги”. Решение_870115 - Публикувано на 28.09.2018г. Обявление_870118 -  Публикувано на 28.09.2018г. Документация - Публикувано на 28.09.2018г. espd-request - Публикувано на 28.09.2018г. Агенция по обществени поръчки Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 01.11.2018г. Протокол № 1 - Публикувано на 19.11.2018г. Протокол № 2 - Публикувано на 19.11.2018г. Протокол № 3 - Публикувано на 19.11.2018г. Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 19.11.2018г. Обявление за възложена поръчка_885593 - Публикувано на 28.12.2018г. Договор № 211 - Публикувано на 28.12.2018г. Техническо предложение - Публикувано на 28.12.2018г. Ценово предложение - Публикувано на 28.12.2018г. Договор № 224 - Публикувано на 28.12.2018г. Техническо предложение - Публикувано на 28.12.2018г. Ценово предложение - Публикувано на 28.12.2018г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 29.12.2020г.



В помощ на нашите клиенти: