Събиране на оферти с обява № 5/2018г. “Изграждане на стопанска постройка за съхранение на отпадъци”

Публикувано на 28.08.2018 г.

На 28.08.2018г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Изграждане на стопанска постройка за съхранение на отпадъци” Обява за събиране на оферти - Публикувано на 28.08.2018г. Техническа спецификация - Публикувано на 28.08.2018г. Проект - Публикувано на 28.08.2018г. Образец на оферта - Публикувано на 28.08.2018г. Образци - Публикувано на 28.08.2018г. Договор-проект - Публикувано на 28.08.2018г. Информация за публикувана обява_9080181 - Публикувано на 28.08.2018г. Агенция по обществени поръчки Информация за удължаване на срока_9080727 - Публикувано на 12.09.2018г. Протокол № 1 - Публикувано на 25.09.2018г Протокол № 2 - Публикувано на 25.09.2018г Договор № 184 - Публикувано на 20.11.2018г. Техническо и Ценово предложение - Публикувано на 20.11.2018      В помощ на нашите клиенти: