Пряко договаряне – 00330-2018-0008 – “Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа, при продажба на ел. енергия за обекти на “ВиК” ООД Враца

Публикувано на 23.08.2018 г.

Решение за откриване на процедура - Публикувано на 23.08.2018г. Списък на обектите - Публикувано на 23.08.2018г. Агенция по обществени поръчки Информация за възложена поръчка_873429 - Публикувано на 16.10.2018г. Договор № 152 - Публикувано на 16.10.2018г. Договор № 153 - Публикувано на 16.10.2018г. Информация за изпълнен договор_952052 - Публикувано на 31.12.2019г. Информация за изпълнен договор_952055 - Публикувано на 31.12.2019г.В помощ на нашите клиенти: