Събиране на оферти с обява № 3/2018г. “Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор”

Публикувано на 13.06.2018 г.

На 13.06.2018г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор” Обява за събиране на оферти - Публикувано на 13.06.2018г. Образец на оферта - Публикувано на 13.06.2018г. Техническа спецификация - Публикувано на 13.06.2018г. Договор проект - Публикувано на 13.06.2018г. Декларации - Образец - Публикувано на 13.06.2018г. Информация за публикувана обява - Публикувано на 13.06.2018г. Агенция по обществени поръчки Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка - Публикувано на 10.07.2018г.    В помощ на нашите клиенти: