Пряко договаряне – 00330-2018-0005 – “Доставка на горива за нуждите на “В и К” ООД – Враца”

Публикувано на 28.05.2018 г.

На 28.05.2018 г. е открита процедура Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на горива за нуждите на “В и К” ООД – Враца” Решение за откриване на на процедура - Публикувано на 28.05.2018г. Обявление за възлож. поръчка_857773 - Публикувано на 18.07.2018 г. Договор № 106 - Публикувано на 18.07.2018 г. Договор №107 - Публикувано на 18.07.2018 г. Договор № 108 - Публикувано на 18.07.2018 г. Договор № 109 - Публикувано на 18.07.2018 г. Договор № 110 - Публикувано на 18.07.2018 г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 19.08.2020г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 19.08.2020г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Публикувано на 20.08.2020г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 20.08.2020г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 25.08.2020г.В помощ на нашите клиенти: