Събиране на оферти с обява № 2/2018 г. „Извънгаранционно обслужване на помпи, собственост на „В и К“ ООД – Враца“

Публикувано на 23.04.2018 г.

На 23.04.2018 г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: „Извънгаранционно обслужване на помпи, собственост на „В и К“ ООД – Враца“. Обява за събиране на оферти -Публикувано на 23.04.2018г. Техническа спецификация - Публикувано на 23.04.2018г. Договор проект - Публикувано на 23.04.2018г. Образец-оферта - Публикувано на 23.04.2018г. espd-request - Публикувано на 23.04.2018г. Информация за публикувана обява - Публикувано на 23.04.2018г. Писмено разяснение - Публикувано на 30.04.2018г. Информация за удължаване на срока - Публикувано на 30.04.2018г. Протокол № 2 - Публикувано на 18.05.2018г. Протокол № 1 - Публикувано на 31.05.2018г. Протокол № 3 - Публикувано на 31.05.2018г. Договор № 94 - Публикувано на 29.06.2018г. Техническо и Ценово предложение - Публикувано на 29.06.2018г.  В помощ на нашите клиенти: