Публично състезание за сключване на Рамково споразумение -00330-2018-0003 - „Строителни дейности по ремонт и/или реконструкция на водопроводната мрежа на територията на област Враца”

Публикувано на 02.03.2018 г.

На 02.03.2018 г. е открита процедура Публично състезание за сключване на Рамково споразумение  с предмет: „Строителни дейности по ремонт и/или реконструкция на водопроводната мрежа на територията на област Враца”. Решение_833173 - Публикувано на 02.03.2018г. Обявление_833192 - Публикувано на 02.03.2018г. Документация за обществена поръчка - Публикувано на 02.03.2018г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълна информация - Публикувано на 09.03.2018г. Документация за обществена поръчка 2 - Публикувано на 09.03.2018г. Писмено разяснение - Публикувано на 26.03.2018г. Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 26.04.2018г. Съобщение за отлагане отварянето на ценови предложения - Публикувано на 02.05.2018г. Протокол № 1 - Публикувано на 16.05.2018г. Протокол № 2 - Публикувано на 16.05.2018г. Протокол № 3 - Публикувано на 16.05.2018г. Протокол № 4 - Публикувано на 16.05.2018г. Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 16.05.2018г. Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 19.06.2018г. Договор № 90 - Публикувано на 19.06.2018г. Техническо и Ценово предложение ОП_ 1 № 1 - Публикувано на 19.06.2018г. Техническо и Ценово предложение ОП_ 1 № 2 - Публикувано на 19.06.2018г. Техническо и Ценово предложение ОП_ 1 №3 - Публикувано на 19.06.2018г. Договор № 91 - Публикувано на 19.06.2018г. Техническо и Ценово предложение ОП 2 № 1 - Публикувано на 19.06.2018г. Техническо и Ценово предложение ОП 2 №2 - Публикувано на 19.06.2018г. Техническо и Ценово предложение ОП 2 № 3 - Публикувано на 19.06.2018г. Покана - Публикувано на 21.06.2018г. Техническа спецификация - Публикувано на 21.06.2018г. Проект Договор - Публикувано на 21.06.2018г. Образец Техническо и Ценово Предложение - Публикувано на 21.06.2018г. Декларациячл._54ал.1_т.7_ЗОП - Публикувано на 21.06.2018г. Протокол № 1 - Публикувано на 16.08.2018г. Протокол № 2 - Публикувано на 16.08.2018г. Протокол № 3 - Публикувано на 16.08.2018г. Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 16.08.2018г. Договор_131 - Публикувано на 20.09.2018г. Техническо и ценово предложение - Публикувано на 20.09.2018г. Обявление за възложена поръчка_876143 - Публикувано на 31.10.2018г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 13.07.2022г.



В помощ на нашите клиенти: