Договаряне без предварителна покана за участие - 00330-2017-0011 - „Избор на доставчик на нетно количество електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“.

Публикувано на 01.12.2017 г.

На 01.12.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Избор на доставчик на нетно количество електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“. Решение за откриване на процедура - Публикувано на 01.12.2017г. Агенция по обществени поръчки Обявление за възложена поръчка_820732 - Публикувано на 21.12.2017г. Договор № 164 - Публикувано 21.12.2017г. Обявление за изпълнен договор_882486 - Публикувано на 07.12.2018г.В помощ на нашите клиенти: