Събиране на оферти с обява № 6/2017 г. „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за нуждите на „Водоснабдяване и канализация ООД – Враца“

Публикувано на 12.10.2017 г.

На 12.10.2017 г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за нуждите на „Водоснабдяване и канализация ООД – Враца“. Обява за събиране на оферти - Публикувана на 12.10.2017г. Техническа спецификация - Публикувана на 12.10.2017г. Договор-проект - Публикувана на 12.10.2017г. Образец на оферта - Публикувана на 12.10.2017г. ЕЕДОП - Публикувана на 12.10.2017г. Информация за публикувана обява - Публикувана на 12.10.2017г. Агенция по обществени поръчки Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка - Публикувано на 16.10.2017г.      В помощ на нашите клиенти: