Открита процедура – 00330-2017-0007 – „Избор на доставчик на нетно количество активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“

Публикувано на 23.08.2017 г.

На 23.08.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Избор на доставчик на нетно количество активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“. Решение_802149 - Публикувано на 25.08.2017г. Обявление_802155 - Публикувано на 25.08.2017г. Документация - Публикувано на 25.08.2017г. Агенция по обществени поръчки Протокол № 2 - Публикувано на 06.10.2017г. Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 26.10.2017г. Протокол № 1 - Публикувано на 01.11.2017г. Протокол № 3 - Публикувано на 01.11.2017г. Протокол № 4 - Публикувано на 01.11.2017г. Протокол № 5 - Публикувано на 01.11.2017г. Доклад - Публикувано на 01.11.2017г. Решение за опред. на изпълнител - Публикувано на 01.11.2017г. Решение № 183 от 20.11.2017 - Публикувано на 20.11.2017г. Решение за прекратяване на обществена поръчка - Публикувано на 01.12.2017г. Обявление за прекратена поръчка - Публикувано на 18.12.2017г.  В помощ на нашите клиенти: