Събиране на оферти с обява № 5/2017 г. "Доставка на натриев хипохлорит - воден разтвор"

Публикувано на 21.07.2017 г.

На 21.07.2017 г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: "Доставка на натриев хипохлорит - воден разтвор" Обява за събиране на оферти - Публикувано на 21.07.2017 г. Техническа спецификация - Публикувано на 21.07.2017 г. Договор - проект - Публикувано на 21.07.2017 г. Образец на оферта - Публикувано на 21.07.2017 г. ЕЕДОП - Публикувано на 21.07.2017 г. Информация за публикувана обява - Публикувано на 21.07.2017 г. Агенция по обществени поръчки Информация за удължаване срока - Публикувано на 28.07.2017 г. Протокол № 2 - Публикувано на 04.08.2017 г. Протокол № 1 - Публикувано на 15.08.2017 г. Протокол № 3 -  Публикувано на 15.08.2017 г. Договор 98 - Публикувано на 21.09.2017г. Техническо и ценово предложение - Публикувано на 21.09.2017г.В помощ на нашите клиенти: