Публично състезание – 00330-2017-0005 – “Доставка на водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане, сонди и логери"

Публикувано на 17.07.2017 г.

На 17.07.2017 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане, сонди и логери” Решение за откриване на процедура ID 796261 - Публикувано на 17.07.2017 г. Обявление за откриване на процедура ID 796262 - Публикувано на 17.07.2017 г. Документация за обществена поръчка - Публикувано на 17.07.2017 г. Агенция по обществени поръчки - Публикувано на 17.07.2017 г. Писмено разяснение - Публикувано на 24.07.2017 г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Публикувано на 24.07.2017 г. Документация за обществена поръчка 2 - Публикувано на 24.07.2017 г. Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 24.08.2017 г. Протокол № 1 - Публикувано на 31.08.2017 г. Протокол № 2 - Публикувано на 31.08.2017 г. Протокол № 3 -Публикувано на 31.08.2017 г. Протокол № 4 - Публикувано на 31.08.2017 г. Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 31.08.2017 г. Информация за възложена поръчка 810789 - Публикувано на 19.10.2017г. Договор № 109 - Публикувано на 19.10.2017г. Техническо предложение ОП 1 - Публикувано на 19.10.2017г. Ценово предложение ОП 1 - Публикувано на 19.10.2017г. Договор № 115 - Публикувано на 19.10.2017г. Техническо предложение ОП 2 - Публикувано на 19.10.2017г. Ценово предложение ОП 2 - Публикувано на 19.10.2017г. Договор № 116 - Публикувано на 19.10.2017г. Техническо предложение ОП 3 - Публикувано на 19.10.2017г. Ценово предложение ОП 3 - Публикувано на 19.10.2017г. Обявление за изпълнен договор_942649 - Публикувано на 01.11.2019г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 15.11.2019г. Обявление за изпълнен договор_944877 - Публикувано на 18.11.2019г.    В помощ на нашите клиенти: